Petak, 20 Svi 2022
Edukacijska tribina; Pravilno odvajanje otpada i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta

Edukacijska tribina; Pravilno odvajanje otpada i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta

U Velikoj vijećnici Općine sinoć je održana javna edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom.

Edukacijska tribina realizirana je kao dio izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu EU projekta „Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župu dubrovačku“.

Teme javne edukacijske tribine bile su pravilno odvajanje otpada i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta te kućno kompostiranje, a stručni edukativni dio tribine održale su Lucija Kusalić, mag. ing. bioprocesnog inženjerstva, Stručnjakinja za zaštitu okoliša u komunalnoj tvrtki Čistoća d.o.o. Dubrovnik te Josipa Gašpar Deranja, Viša savjetnica za zaštitu okoliša u Općini Župa dubrovačka.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 170.500,00 kn HRK, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 144.925,00 HRK.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr