Petak, 23 Listopad 2020
Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

MLINI MEDIA, obrt za umjetničko stvaralaštvo i internet usluge Trgovište 26 - 20207 Mlini (u nastavku obrt MLINI MEDIA) omogućuje Vam korištenje usluga i sadržaja Župskog portala - zupcica.hr na  domenama zupcica.hr i zupcica.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.
 
Korištenjem Župskog portala - zupcica.hr i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju Župskom portalu - zupcica.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.
 
Sadržaj Župskog portala - zupcica.hr zaštićen je autorskim pravom koje pripada obrtu MLINI MEDIA ili je u vlasništvu trećih osoba koje su obrtu MLINI MEDIA prenijele pravo uporabe istih.
 
Vijesti, dokumenti i informacije objavljeni na Župskom portalu - zupcica.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez pristanka obrta MLINI MEDIA ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu obrtu MLINI MEDIA ili bilo kojoj trećoj strani. Sadržaji objavljeni na Župskom portalu - zupcica.hr mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba i vodeći računa da se njihovim korištenjem ne uzrokuje šteta Župskom portalu - zupcica.hr ili bilo kojoj trećoj strani.
 
Sadržaj i usluge Župskog portala - zupcica.hr i njihove promjene
 
Župski portal - zupcica.hr svojim korisnicima pruža pristup mnoštvu različitih Internetskih servisa i izvora sadržaja koji uključuju dnevne vijesti, informativne sadržaje o Župi dubrovačkoj, informacije vezane za Župu dubrovačku, Internet forum, uslugu pretraživanja sadržaja, foto vijesti i galerije, video sadržaje, poveznice na druge internet stranice i sadržaje, web imenik Župe dubrovačke i slične sadržaje.
Obrt MLINI MEDIA zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja Župskog portala - zupcica.hr kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Župskog portala - zupcica.hr bez obaveze prethodne najave. Obrt MLINI MEDIA nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
 
Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge Župskog portala - zupcica.hr uključivati reklame, komercijalne sadržaje,  obavijesti, poruke administratora i slične poruke.
Obrt MLINI MEDIA se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati uporabom ili zlouporabom sadržaja Župskog portala - zupcica.hr, ili svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje Župskog portala - zupcica.hr od strane korisnika / posjetitelja portala, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku / posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Župskog portala - zupcica.hr.
 
Obrt MLINI MEDIA ne odgovara za vjerodostojnost i istinitost vijesti koje prenosimo iz drugih medija, niti za  komentare na vijesti, to su stavovi pojedinaca, a ne uredništva portala. Isto tako obrt MLINI MEDIA ne odgovara za sadržaj stranica na koji vode baneri i reklame postavljeni na stranicama Župčica portala ( poveznice na stranice izvan domena  zupcica.hr i zupcica.com ).
 
Obrt MLINI MEDIA zadržava pravo stavljanja logoa na slike u foto galerijama koje dobijemo od autora putem mail-a. Ukoliko dobijemo zahtjev za dokazivanja autorskih prava na slike primljene putem maila, autor je dužan dokazati isto.
 
MLINI MEDIA, obrt za umjetničko stvaralaštvo i internet usluge Trgovište 26 - 20207 Mlini